Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 31 Jätevedenpuhdistuksen saostuskemikaali 2023 H2, 24.05.2023
§ 32 Porin Veden Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen uuden pohjavesikaivon rakentaminen, 30.05.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 33 Oto-korvaus käyttöinsinööri, 2023, 30.05.2023
§ 34 Oto-korvaus prosessianalyytikko, 2023, 30.05.2023
§ 35 Oto-korvaus suunnitteluinsinööri, 2023, 30.05.2023
§ 36 Oto-korvaus putkimestari, 2023, 30.05.2023
§ 37 Oto-korvaus suunnitteluinsinööri, 2023, 30.05.2023
§ 38 Henkilökohtainen lisä, käyttöinsinööri, 01.06.2023
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 30 Porin Veden saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 2023, 17.05.2023

Laitospäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Natriumhydroksidi 2023 Q3, 24.05.2023
§ 3 Natriumhypokloriitti 2023 Q3, 24.05.2023
§ 4 Lietteenkuivauksen polymeeri 2023 Q3, 24.05.2023
§ 5 Sammutettu kalkki 2023 Q3, 25.05.2023
§ 6 Pori-Ulvila yhdysvesijohdon tiedonsiirto Porin Veden valvomojärjestelmään, 25.05.2023
§ 7 Polyalumiinikloridi talousveden tuotantoon 2023 Q3, 26.05.2023
§ 8 Lavian jätevedenpuhdistamon ilmastuskompressorien uusinta, 30.05.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Toimielin päätti olla käyttämättä otto-​oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.