Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.8.2022

PRIDno-2022-1295

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden talous- ja henkilöstöraportit tilanteessa 31.8.2022 valmistuvat kokoukseen mennessä ja esitellään kokouksessa. Liitteenä on toiminnallis-taloudellinen investointiraportti syyskuun 2022 tilanteessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.