Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 69 Hankintapäätöksen muutos, 24.08.2022
§ 74 Laskutuslisäominaisuus, 09.09.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 70 Osallistuminen Geotrim käyttäjäpäiville, Satu Sumia, 30.08.2022
§ 76 Puhdistamonhoitajien koulutuspäiville osallistuminen 2.-3.11.2022, 15.09.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 71 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, 01.09.2022
§ 72 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, 06.09.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.