Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosiraportointi 2024

PRIDno-2024-1824

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2024 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 5,2 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,11 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 39 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 5,7 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli  82%. Lupavaatimus on  70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo tammi-maaliskuussa 2024 oli 7,2 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2024 neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.