Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Prosessianalyytikon rekrytointi

PRIDno-2022-2899

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on myöntänyt 16.5.2022, § 353 Porin Vedelle sisäisen täyttöluvan talousveden tuotannon prosessianalyytikon toimeen. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä kaupungin sisäisesti haettavana olevalla työpaikkailmoituksella. Hakuaika oli 25.5.-10.6.2022.

Koska prosessianalyytikkon tehtävä sijoittuu Laadunvarmistus -yksikköön ja valittava henkilö toimii suoraan johtajan alaisuudessa, rekrytonnista päättää johtokunta.

Hakuilmoituksen keskeinen sisältö on seuraava: "Porin Vesi, liikelaitoksella on haettavana sisäisesti täytettävä prosessianalyytikon toimi. Prosessianalyytikko vastaa Porin Veden talousvesilaboratorion toiminnasta ja talousveden omavalvonnasta Porin Veden vedentuotantolaitoksilla. Hän sijaistaa käyttöinsinööriä tämän poissaolojen aikana.
Kelpoisuusvaatimukset: Laborantin tutkinto tai insinöörin tutkinto tehtäviin soveltuvalta alalta.".

Tehtävään saapui määräaikaan mennessä kaksi hakemusta. Johtaja Ismo Lindfors ja laitospäällikkö Teppo Tapiainen haastattelivat hakijat 15.6.2022.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Prosessianalyytikon toimeen valitaan tehtäväkokonaisuutta hyvin vastaavan koulutuksen, vesien analysointiin kohdistuvan työkokemuksen ja haastattelun perusteella ins.(AMK) Riia Uusitalo.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rekry@pori.fi

Liitteet

Oheismateriaali