Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 51 Luotsinmäen keskuspuhdistamon rikkihapposäiliön pesu, 16.05.2022
§ 52 Luotsinmäen keskuspuhdistamon jälki-ilmastuskompressorin asennus, 17.05.2022
§ 54 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmityskattilan uusinta, 20.05.2022
§ 56 Lukkarinsannan alavesisäiliön A yläpohjan kuntotutkimuksen näytteenotto, 27.05.2022
§ 57 Lukkarinsannan varavesilaitoksen putkistomuutoksen venttiilit ja toimilaite, 02.06.2022
§ 60 Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaamon lietepumpun asennus, 14.06.2022
§ 61 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kaivon K-308 korvaaminen uudella kaivolla, suunnittelu ja tutkimukset, 14.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Oman kulkuneuvon käyttö virka- ja työtehtävissä, Porin Vesi, 20.05.2022
§ 58 Oman kulkuneuvon käyttö virka- ja työtehtävissä, Porin Vesi, 07.06.2022
§ 59 Oman kulkuneuvon käyttö virka- ja työtehtävissä, 07.06.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 55 Korvausvaatimus työkustannuksista, 25.05.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.