Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Vahingonkorvausvaatimus Niittykatu 28

PRIDno-2022-2941

Valmistelija

  • Markku Harju, verkostopäällikkö, markku.harju@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on ilmoittanut 27.4.2022 Porin Vedelle Niittykatu 28:ssa 8.4.2022 tapahtuneesta viemäritulvasta, jossa Porin Veden runkoviemäristä on noussut kyseisessä osoitteessa olevan rintamamiestalon alakerrassa oleviin tiloihin viemärivesi. Tehokuivaus Oy on kiinteistön omistajan toimeksiannosta laatinut tarkastusraportin 25.4.2022, tapaustunnus 73421 (liite).

Porin Vesi on tutkinut asian ja todennut lausunnossaan, (vs verkostopäällikkö Markku Harju 16.5.2022, liite), että viemärivesi on noussut padotuskorkeuden alapuolella olevan viemäröintipisteen kautta kellaritiloihin. Padotuskorkeus on kyseisessä kiinteistössä N2000 +7.62, ja alin viemäröity kohta N2000 +7.58.

Harjun laatimassa lausunnossa todetaan, että padotuskorkeuden alapuoliset tilat on suojattava viemäritulvalta ja että vesihuoltolaitos ei vastaa padotuskorkeuden alapuolella oleville tiloille padotuksesta aiheutuvasta haitasta tai vahingosta (Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, Porin Vesi, Porin Veden hallitus 10.10.2001, kohta 3.2, liite).

[peitetty], kiinteistön Niittykatu 28 toinen omistaja, on 30.5.2022 jättänyt reklamaation verkostopäällikön lausunnosta, ja vaatii että Porin Vesi korvaa runkoviemäritukoksesta aiheutuneet korjauskustannukset raportissa suositelluin toimenpitein.

Porin Vesi toteaa että, Niittykatu 28:n kellaritilat on viemäröity padotuskorkeuden alapuolella, ja näihin tiloihin runkoviemärin padotuksesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hylkää [peitetty] 30.5.2022 tekemän reklamaation kuvauskohdassa esitetyin perustein.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistajat

Liitteet

Oheismateriaali