Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Lukkarinsannan alavesisäiliö A:n korjaus

PRIDno-2022-5050

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Lukkarinsannassa sijaitsevien Porin Vesi, liikelaitoksen alavesisäiliöiden A ja B rakenteet vaativat tehtyjen kuntotutkimusten mukaan merkittäviä korjauksia. Säiliöt on rakennettu 1950- ja 1970-luvulla. Säiliörakenteita ei ole laajasti aiemmin kunnostettu. Alavesisäiliöiden korjaukset on suunnitellut Ramboll Finland Oy Porin Veden toimeksiannosta. Säiliö A on tarkoitus kunnostaa perusteellisesti vuonna 2023 ja säiliö B vuonna 2024.

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt tarjouksia Lukkarinsannan alavesisäiliön A korjauksesta edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta avoimella menettelyllä. Kohteeseen tutustuminen paikan päällä oli tarjouspyynnön mukaan pakollista ennen tarjouksen jättämistä. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin tarjouspyynnön mukaisen toteutuksen kokonaishinta. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi yritystä. Molemmat tarjoajat olivat tutustuneet kohteeseen. Molempien yritysten tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat liitteinä. Halvimman tarjouksen jätti PRM-Yhtiöt Oy.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Urakoitsijaksi Lukkarinsannan alavesisäiliö A:n korjausurakkaan valitaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt PRM-Yhtiöt Oy. Urakasta solmitaan urakkasopimus Porin Vesi, liikelaitoksen ja PRM-Yhtiöt Oy:n välille yhtiön tekemän tarjouksen 28.10.2022 mukaisella hinnalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

Liitteet

Oheismateriaali