Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Porin Vesi, laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2023

PRIDno-2022-5792

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Toimielinten ja liikelaitosten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2023 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Jätevedenpuhdistuksen hyväksyjän nimessä oleva kirjoitusvirhe korjataan.

Tiedoksi

Porin kaupungin tarkastustoimi, Sarastia Oy