Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Pormestarinluodon välppärakennuksen altaan betonointi ja pääviemärin alkuosan 1600B sukitus

PRIDno-2022-6136

Valmistelija

  • Markku Harju, verkostopäällikkö, markku.harju@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä urakkatarjouksia Pormestarinluodon välppärakennuksen altaan betonoinnista ja pääviemärin alkuosan (1600B) sukkasujutuksesta. Urakka on aikataulutettu siten, että se voidaan aloittaa 2.1.2023 ja sen tulee valmistua 10.6.2023 mennessä.

Hankintamenettely on avoin hankinta. Tarjouspyyntö lähetettiin myös suoraan neljälle urakoitsijalle. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Neljä (4) urakoitsijaa jätti määräaikaan mennessä tarjouksen. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat liitteinä. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Halvimman hinnan jätti Aarsleff Oy.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Pormestarinluodon välppärakennuksen betonointi ja pääviemärin alkuosan 1600B sukkasujutus -urakkaan valitaan urakoitsijaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Aarsleff Oy. Porin Vesi, liikelaitos solmii urakkasopimuksen Aarsleff Oy:n kanssa yhtiön tarjouksen 3.11.2022 mukaisella hinnalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

Liitteet

Oheismateriaali