Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 88 Sopimus näytteenotto- laboratorio- ja asiantuntijapalveluista 2023-2024, 26.10.2022
§ 92 Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmän huolto- ja ylläpitosopimus 2023-2024, 07.11.2022
§ 93 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen aitojen vaurioiden korjaukset, 10.11.2022
§ 94 Hiilidioksidi talousveden tuotantoon 2023-2025, 10.11.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 85 Henkilökohtainen lisä
§ 86 Henkilökohtainen lisä
§ 87 Henkilökohtainen lisä
§ 91 Tutustuminen Ylöjärven Veden laitoksiin, 07.11.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 89 Vahingonkorvaus vesi- ja viemärijohtotyömaan aiheuttamasta haitasta, 31.10.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.