Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Viemärisukitukset 2023

PRIDno-2022-6206

Valmistelija

  • Antti Roslakka, antti.roslakka@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä urakkatarjouksia viemärisaneerauksia käsittävästä sukitusurakasta vuodelle 2023. Hankintamenettely on avoin hankintamenettely. Tarjouspyyntö lähetettiin myös suoraan neljälle urakoitsijalle. Tarjouspyyntökirje on liitteenä.

Urakka on aikataulutettu siten, että se voidaan aloittaa 2.1.2023 ja sen tulee valmistua 30.6.2023 mennessä. Urakkakokonaisuus sisältää kolme numeroitua osaa. Kohde numero 1 on Noormarkussa sijaitseva jätevesiviemäri. Kohde numero 3 koostuu Valajankadun hule- ja jätevesiviemäristä sekä Tehdaskadun ja Korsitien jätevesiviemäreistä. Kohde numero 2 eli Hyvelänjuovan jätevesiviemäri on optio. Mahdollinen optiokohteen toteutuspäätös on tarkoitus tehdä myöhemmässä vaiheessa Porin Veden investointibudjetin 2023 riittävyyteen perustuen.

Neljä urakoitsijaa jätti määräaikaan mennessä tarjouksen. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat liitteinä. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Halvimman hinnan jätti Putkistosaneeraus Eerola Oy.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Urakoitsijaksi Viemärisukitukset 2023 –urakkaan valitaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Putkistosaneeraus Eerola Oy.

Porin Vesi, liikelaitos solmii urakkasopimuksen tarjouspyynnön mukaisista urakkakohteista numerot 1 ja 3 Putkistosaneeraus Eerola Oy:n kanssa yhtiön tarjouksen 11.11.2022 mukaisilla hinnoilla.

Johtokunta valtuuttaa Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan päättämään myöhemmässä vaiheessa tarjouspyynnön mukaisen kohteen numero 2, joka oli optio, mahdollisesta toteuttamisesta. Kohteen numero 2 toteuttaminen tai siirtäminen myöhemmin toteutettavaksi ratkaistaan vuoden 2023 investointirahoituksen riittävyyteen perustuen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

Liitteet

Oheismateriaali