Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY ry) jäsenistön vuosikokous, kaupungin edustaja

PRIDno-2024-1596

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jäsenistön vuosikokous pidetään Tampereella ja etäkokouksena 11.6.2024 klo 10.00.

Porin kaupungin hallintosäännön, KV 14.6.2021, §127, mukaan Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää toimialaansa kuuluvien järjestöjen ja yhdistysten kokousedustajien valinnasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Aaltonen, vuokrahallintopäällikkö, harri.aaltonen@pori.fi

Johtokunta päättää oikeuttaa Porin Vesi, liikelaitoksen johtaja Ismo Lindforsin edustamaan Porin kaupunkia Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jäsenistön vuosikokouksessa 11.6.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KVVY ry

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.