Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.3.2024

PRIDno-2024-1053

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.3.2024 ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Konsernihallinto, hallinto- ja talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.