Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 30.4.2023

PRIDno-2023-1064

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 30.4.2023 ovat liitteinä. Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. On ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että tämän asian käsittelyn aikana jäsen Simo Korpela poistui klo 17.05-17.16 ajaksi. 

Tiedoksi

Konsernihallinto, hallinto- ja talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.