Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Kivelä ja Anne Jakonen (varalla Jouni Palojoki).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Kivelä ja Anne Jakonen (varalla Jouni Palojoki).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2023.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.