Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Tiedoksi:

- Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto Lavian jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta, VARELY/3352/2015, 17.4.2023

ja

- Tiivistelmä Reposaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttamista koskevasta Porin Vesi, liikelaitoksen ympäristölupahakemuksesta. Porin Vesi, liikelaitoksen toimintasäännön 16.8.2021 mukaan Porin Veden johtaja käyttää kaupungin puhevaltaa ympäristölupa-asioissa, jotka koskevat Porin Veden voimassa olevan ympäristöluvan ehtojen tarkistamista. Hakemus jätetään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 31.5.2023 menessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.