Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 26 Luotsinmäen keskuspuhdistamon työtasot ja telineet, 18.04.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 27 Kuorma-auton kuljettajan vuosilomaoikeuden tarkistaminen, 05.05.2023
§ 28 Työmatka Vesihuoltopäivät 2023 -tapahtumaan, 09.05.2023
§ 29 Työmatka ammattiasiakasmessuille, 15.05.2023

Laitospäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Luotsinmäen keskuspuhdistamon esikäsittelyrakennuksen ilmanvaihdon muutoksen suunnittelu, 04.05.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Toimielin päätti olla käyttämättä otto-​oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.