Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Laitospäällikön siirtäminen virkaan ja toimen lakkauttaminen

PRIDno-2023-1226

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto on tehnyt Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan 8.3.2023 §11 tekemän esityksen mukaisesti päätöksen 27.3.2023, § 42 laitospäällikön viran perustamista Porin Vesi, liikelaitokselle 1.5.2022. Tämä KV:n päätös liitteenä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä, kun työsuhde on muutettava virkasuhteeksi työntekijän tehtäviin kuuluvan julkisen vallan käytön vuoksi ja kyseessä on vakinaisen kelpoisuusehdot täyttävän työntekijän siirtäminen suostumuksellaan virkasuhteeseen. Laitospäällikön toimenhaltija Teppo Tapiainen on pätevä ja antanut suostumuksensa siirtämiseensä perustettuun laitospäällikön virkaan 1.5.2023 lukien.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Laitospäällikön toimenhaltija Teppo Tapiainen siirretään Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikön virkaan 1.5.2023 alkaen toistaiseksi. Laitospäällikön viran palkkaus ja noudatteva työaika ovat samat kuin laitospäällikön toimessa. Tyhjäksi jäävä laitospäällikön toimi lakkautetaan 1.5.2023 alkaen.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teppo Tapiainen, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.