Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosiraportointi 2023

PRIDno-2023-1109

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2023 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli  3,9 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,10 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 35 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 5,5 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 87 %. Lupavaatimus on  70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo tammi-maaliskuussa 2023 oli 6,0 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2023 neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.