Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023

PRIDno-2023-1333

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Johtokunta päättää syyskauden 2023 kokousaikataulustaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää pitää kokouksensa syyskaudella 2023 seuraavasti:

tiistai 29.8.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 26.9.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 17.10.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 21.11.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 19.12.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.