Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 24 Luotsinmäen keskuspuhdistamon ja Lavian jätevedenpuhdistamon kameravalvonnan hankinta, 23.03.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistus, jäteveden puhdistuksen prosessianalyytikko, 29.03.2023

Verkostopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Porin Veden pumppaamoiden 4G-modeemihankinta, 28.03.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Toimielin päätti olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.