Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosiraportointi 2022

PRIDno-2022-195

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, vs. laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2022 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 3,8 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,081 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 41 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 3,2 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 83 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo tammi-maaliskuussa 2022 oli 8,6 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2022 neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi