Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Porin Vesi, liikelaitoksen talouden kuukausiraportointi 2022

PRIDno-2022-1295

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen käyttötalous- ja investointiraportti 31.3.2022 sekä investointien toiminnallis-taloudellinen raportti ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.