Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 35 Lossinrannan jätevesipumppaamon automaation päivittäminen, 04.04.2022
§ 37 Lukkarinsannan varavesilaitoksen putkistomuutoksen suunnittelu, 11.04.2022
§ 38 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen toimistorakennuksen ulkopuolisen saneerauksen lisätyöt, 19.04.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 36 Tuntipalkkaisen henkilökunnan osallistuminen Porin Veden koulutuspäivään 8.4.2022, 07.04.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 33 Hyvitys vesilaskusta, 29.03.2022
§ 34 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi, 30.03.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.