Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosiraportointi 2023

PRIDno-2023-1109

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2023 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli  3,9 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,10 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 35 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 5,5 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 87 %. Lupavaatimus on  70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo tammi-maaliskuussa 2023 oli 6,0 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Ehdotus

Esittelijä

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2023 neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon huhti-kesäkuun 2023 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli  5,0 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,12 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 40 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 5,8 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 87 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo huhti-kesäkuussa 2023 oli 6,0 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Reposaaren jätevedenpuhdistamon 2023 tammi-kesäkuun raportti on valmistunut. Laitoksen prossiin tuli häiriö helmikuussa. Häiriöstä toipuminen kesti useamman viikon. Selvitystöiden, ajotapamuutosten ja testaamisen jälkeen laitoksella otettiin toukokuussa käyttöön aiemman saostuskemikaalin lisäksi polyalumiinikloridi jälkisaostuksessa. Tämän jälkeen prosessin tilanne on parantunut ja lupaehdot on saavutettu. BOD7ATU-pitoisuuden puhdistusteho oli tarkkailujaksolla 93% (lupaehto 90%). CODCr-puhdistusteho oli 83% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 86% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 78% (lupaehto 90%). Kiintoaineen osalta lupaehtona on myös pitoisuus 35mg/l. Tarkastelujaksolla toteutunut pitoisuus oli 23 mg/l.

Lavian jätevedenpuhdistamo on toiminut tammi-kesäkuussa 2023 erinomaisesti. BOD7ATU-pitoisuuden puhdistusteho oli 99% (lupaehto 90%). CODCr-puhdistusteho oli 96% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 97% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 95%( lupaehto 90%).

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi Luotsinmäen keskuspuhdistamon huhti-kesäkuun 2023 neljännesvuosiraportin sekä Reposaaren ja Lavian puhdistamoiden tammi-kesäkuun 2023 puolivuosiraportit.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.