Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.8.2023

PRIDno-2023-1064

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.8.2023 sekä investointien toiminnallistaloudellinen toteuma 13.9.2023-tilanteessa -raportti ovat liitteinä. Porin Veden toimintakulut ovat erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta vuoden 2022 vastaavaa aikaa huomattavasti korkeammat. On ilmeistä, että vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Toimintojen ja investointien rahavirta muodostuu kuitenkin edelleen selvästi postiiviseksi. Tilanteen kehittymistä seurataan Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaisissa palvereissa. 

Vuoden 2023 investointiohjelman toteutus on edennyt erittäin hyvin. Ennuste investointien toteuman osalta on budjetin mukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Porin kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.