Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 41 Viemärisukitusten urakkakohteen 2 hankinta, 29.08.2023
§ 44 Korjausosien ja liittimien hankinta 1.10.2023-30.9.2024, 15.09.2023
§ 45 PE-paineputkien hankinta 1.10.2023-30.9.2024, 15.09.2023
§ 46 Venttiileiden ja varusteiden hankinta 1.10.2023-30.9.2024, 15.09.2023
§ 47 Viemäriputkien ja kaivojen hankinta 1.10.2023-30.9.2024, 15.09.2023
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 42 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi, Porin Vesi, liikelaitos, 31.08.2023
§ 43 Hyvitys vesi- ja jätevesimaksusta, 12.09.2023

Laitospäällikkö
Hankintapäätös:
§ 12 Sammutettu kalkki 2023 Q4, 23.08.2023
§ 13 Natriumhypokloriitti 2023 Q4, 23.08.2023
§ 14 Natriumhydroksidi 2023 Q4, 23.08.2023
§ 15 Polyalumiinikloridi talousveden tuotantoon 2023 Q4, 23.08.2023
§ 16 Polymeerin hankinta Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaukseen 2023 Q4, 23.08.2023
§ 17 Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmien varaosien hankinta, 30.08.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.