Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 LISÄPYKÄLÄ: Laskutuslisä paperisiin laskuihin (lisäpykälä)

PRIDno-2022-1619

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vedellä on 21 496 vesiliittymää (31.12.2021). Vesi-ja jätevesilaskutus tapahtuu kuudesti vuodessa. Lähetettävistä laskuista 44 % on sähköisiä ja loput paperisia. Laskujen välitysoperaattorin datan mukaan vesihuoltolaitosten sähköisten laskujen osuus on keskimäärin 58 %. Porissa ollaan siten tässä asiassa muita jäljessä. Porin Vedelle syntyy paperisten laskujen osalta kuluja tulostuksesta, kuorituksesta ja postimaksuista.

Kestävän kehityksen ja digitalisaation edistämiseksi Porin Vesi ryhtyy kannustamaan asiakkaitaan e-laskun käyttöönotossa. Kannusteeksi ja paperisten laskujen kulujen kattamiseksi tulisi paperisten laskujen osalta ottaa käyttöön pieni laskutuslisä vuoden 2023 alussa.

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen tuleviin vuoden 2022 vesi-ja jätevesilaskuhin liitettäväksi suunniteltu tietobanneri asiasta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitos ottaa käyttöön paperisten laskujen osalta laskukohtaisen laskutuslisän kaksi (2) euroa lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin äänin 4-2.

Äänestyksen aihe korjattu kokouskäsittely -kohtaan 30.3.2022.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan Porin Vesi, liikelaitos ottaa käyttöön paperisten laskujen osalta laskukohtaisen laskutuslisän 2,5 euroa (sis. alv) 1.1.2023 alkaen.

Harri Aaltonen esitti Antero Kivelän kannattamana, että esittelijän esitys laskutuslisästä hylätään. Esittelijän muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa, Harri Aaltosen esitystä kannattavat äänestävät ei.

Äänestystulokset

  • Jaa 4 kpl 67%

    Suvi Heikkilä, Mikko Kivinen, Maria Rautanen, Simo Korpela

  • Ei 2 kpl 33%

    Antero Kivelä, Harri Aaltonen

Tiedoksi

Porin Vesi, laskutus