Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Läsnäolo- ja puheoikeus Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa

PRIDno-2022-1243

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 14.6.2021 142 §:n mukaan toimielin päättää läsnäolo- ja puheoikeuksista toimielimen kokouksissa. Läsnäolo- ja puheoikeus Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa olisi tehtäviensä perusteella tarpeen myöntää verkostopäällikkö Markku Harjulle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissaan 9.4.2022 alkaen verkostopäällikkö Markku Harjulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markku Harju