Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan sijainen

PRIDno-2022-1240

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta on päättänyt § 9, 23.8.2017, että Porin Vesi, liikelaitoksen silloisen johtajan sijaisena toimii verkostopäällikkö Jouko Halminen ja toisena sijaisena silloinen laitospäällikkö Ismo Lindfors. Henkilövaihdoksista johtuen tämä päätös tulee päivittää vastaamaan 9.4.2022 alkavaa tilannetta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan ensimmäisenä sijaisena 9.4.2022 alkaen toimii verkostopäällikkö Markku Harju ja toisena sijaisena laitospäällikkö Teppo Tapiainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markku Harju, Teppo Tapiainen