Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 22 Suuntaporaukset 2022, urakoitsijan valinta, 24.02.2022
§ 23 Sopimus konsultointipalvelusta, Trimble Solutions, 25.02.2022
§ 27 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen toimisto-osan julkisivun kunnostus, 07.03.2022
§ 28 Luotsinmäen keskuspuhdistamon raakasekalietepumppaamoiden nostimien asennus ja kaiteiden hankinta sekä asennus, 15.03.2022
§ 29 PE-paineputkien hankinta 1.5.2022-30.4.2023, 16.03.2022
§ 30 Venttiilien ja varusteiden hankinta 1.5.2022-30.4.2023, 16.03.2022
§ 31 Viemäriputkien ja kaivojen hankinta 1.5.2022 - 30.4.2023, 16.03.2022
§ 32 Korjausosien ja liittimien hankinta 1.5.2022-30.4.2023, 16.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Henkilökohtainen lisä, 07.03.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 21 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, 24.02.2022
§ 24 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, 28.02.2022
§ 26 Hyvitys työlaskusta, 07.03.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.