Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Työnantajan edustajat Porin Vesi, liikelaitoksen yhteistyötoimikunnassa

PRIDno-2022-1242

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Toimialojen ja liikelaitosten yhteistyötoimikunnat toimivat työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä lakisääteisinä työsuojelutoimikuntina. Toimialan ja liikelaitoksen yhteistyötoimikunnassa on 2-8 työnantajan edustajaa ja 3-10 henkilöstön edustajaa. Työnantajan edustajat nimeää lautakunta/johtokunta ja yhden heistä tulee olla toimiala- tai liikelaitosjohtaja, joka toimii yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

Henkilöstön edustajat toimialojen ja liikelaitosten yhteistyötoimikuntiin nimeää henkilöstöjärjestöt ao. toimialueen viranhaltijoista/työntekijöistä. Mikäli jossain henkilöstöryhmässä enemmistö on järjestäytymättömiä, heillä on oikeus valita keskuudestaan yhteistoimintaedustaja.Työntekijöiden edustajat nimeävät yhteistyötoimikunnan varapuheenjohtajan ja 1-3 yleisvarajäsentä. Toimialojen ja liikelaitosten työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyötoimikunnan jäseniä sisältymättä henkilöstön edustajien lukumäärään.

Työnantajan edustajina Porin Vesi, liikelaitoksen YT-toimikunnassa 2018-2021 olivat johtaja Ismo Lindfors, verkostopäällikkö Jouko Halminen ja laitospäällikön sijainen Teppo Tapiainen. Henkilömuutoksista ja  YT-toimikunnan toimikauden vaihdoksesta johtuen työnantajan edustajat YT-toimikuntaan on tarpeen nimetä uudelleen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Työnantajan edustajiksi Porin Vesi, liikelaitoksen YT-toimikuntaan toimikaudelle 2022-2025 nimetään johtaja Ismo Lindfors, verkostopäällikkö Markku Harju ja laitospäällikkö Teppo Tapiainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR-yksikkö