Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 28.2.2023

PRIDno-2023-1064

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Veden toimintatuotot tammi-helmikuussa 2023 ovat pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavana aikana. Toimintakulut ovat aiempaa korkeammat. Mikäli suuntaus jatkuu vastaavana, budjetoituun vuosikatetavoitteeseen ei päästä. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Vuoden 2023 investointiohjelma on saatu hyvin käyntiin. Ennuste investointien toteuman osalta on budjetin mukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Konsernihallinto, hallinto- ja talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.