Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 9 Autoklaavin hankinta Luotsinmäen keskuspuhdistamolle, 01.03.2023
§ 10 Sammutettu kalkki Q2/2023, 01.03.2023
§ 11 Natriumhydroksidi Q2/2023, 01.03.2023
§ 12 Natriumhypokloriitti Q2/2023, 01.03.2023
§ 13 Polyalumiinikloridi Q2/2023, 01.03.2023
§ 14 Lietteenkuivauksen polymeeri Q2/2023, 15.03.2023
§ 15 Viemäriputkien ja kaivojen hankinta 1.5.-30.9.2023, 09.03.2023
§ 16 Venttiilien ja varusteiden hankinta 2023, 09.03.2023
§ 17 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kalkkiveden syötön muutokset, 09.03.2023
§ 19 Talousveden tuotannon automaatiojärjestelmien huolto- ja ylläpitosopimus, 17.03.2023
§ 21 Luotsinmäen keskuspuhdistamon palautuslietelinjojen saattolämmitys ja eristäminen, 21.03.2023
§ 22 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kahden virtausmittarin uusinta, 22.03.2023
§ 23 Uudistetun Vesitilin hankinta, 22.03.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Porin Veden mittaushenkilöstön esihenkilötehtävien siirto suunnitteluinsinööriltä rakennuttajainsinöörille, 10.03.2023
§ 20 Tuntipalkkaisen henkilökunnan osallistuminen Porin Veden koulutuspäivään 24.3.2023, 20.03.2023

Verkostopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 PE-paineputkien ja sähköhitsausosien hankinta 1.5. - 30.9.2023, 10.03.2023
§ 2 Korjausosat ja liittimet 2023, 10.03.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Toimielin päätti olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.