Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Liitteenä kaupunginhallituksen päätös 7.8.2023, § 357 Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä 2023-2025, jonka mukaan KH:n edustaja Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnassa 2023-2025 on Timo Aro. 

Liitteenä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös VARELY/1340/2015, 21.6.2023 koskien ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n mukaisen Porin Vesi, liikelaitoksen Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon haitallisten aineiden (hava-aineiden) päästötarkkailusuunnitelman hyväksymistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.