Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 39 Riihikedonkatu, vesijohdon saneerausta, 19.06.2023
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 40 Hyvitys vesi- ja jätevesimaksusta, 26.06.2023

Laitospäällikkö
Hankintapäätös:
§ 9 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun uusinnan suunnittelu, 26.06.2023
§ 10 Luotsinmäen keskuspuhdistamon lieteruuman oven uusiminen, 18.07.2023
§ 11 Puhdasvesipumpun sähkömoottorin uusiminen, 21.07.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.