Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Turun hallinto-oikeuden päätös 13.7.2023 tiedoksi

PRIDno-2023-930

Valmistelija

  • Markku Harju, verkostopäällikkö, markku.harju@pori.fi

Perustelut

Liitteenä on Turun hallinto-oikeuden päätös Dnro 796/03.04.04.04.10/2023, 13.7.2023, joka koskee Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kunnallisasiassa tekemää päätöstä 25.4.2023, § 22.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.