Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosiraportointi 2022

PRIDno-2022-195

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon huhti-kesäkuun 2022 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 3,3 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,058 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 35 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 2,4 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 88 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo huhti-kesäkuussa 2022 oli 5,2 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Reposaaren jätevedenpuhdistamo toimi 2022 tammi-kesäkuun tarkkailujaksolla hyvin BOD7ATU-pitoisuuden puhdistusteho oli 97% (lupaehto 90%). CODCr-puhdistusteho oli 92% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 94% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 94% (lupaehto 90%).

Lavian jätevedenpuhdistamo on toiminut tammi-kesäkuussa 2022 erinomaisesti. BOD7ATU-pitoisuuden puhdistusteho oli 99% (lupaehto 90%). CODCr-puhdistusteho oli 93% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 99% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 97%( lupaehto 90%).

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi Luotsinmäen keskuspuhdistamon 2022 huhti-kesäkuun neljännesvuosiraportin sekä Reposaaren ja Lavian puhdistamoiden vuoden 2022 tammi-kesäkuun puolivuosiraportit.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.