Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Porin Vesi, liikelaitoksen talousraportti 31.7.2022

PRIDno-2022-1295

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen käyttötalouden ja investointien raportit tilanteessa 31.7.2022 ovat liitteinä.

Investointien toteuma 31.7.2022 on pienempi kuin johtokunnan kokouksessa 22.6.2022 § 46 käsitellyssä 31.5.2022 investointiraportissa, vaikka investoinnit ovat koko ajan edenneet. Asia johtuu Sarastia Oy:n tekemästä alkuvuoden investointien konversiovirheestä siirryttäessä uuteen S365-talousasioiden hallintajärjestelmään 1.5.2022 alkaen. Virhe on korjattu raporttiin 31.7.2022. Vuoden 2022 kokonaisinvestointibudjetti on 4 milj. €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.