Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 62 Luotsinmäen keskuspuhdistamon varalaitteet, 15.06.2022
§ 63 Karttatien jätevesipumppaamon saneeraus 2022, urakoitsijan valinta, 21.06.2022
§ 64 Lukkarinsannan alavesisäiliöiden korjauksen suunnittelu, lisätyötarjous 2, 25.07.2022
§ 65 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistusjärjestelmän muutoksien suunnittelu, 25.07.2022
§ 66 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen pohjaveden havaintoputkien asennus., 25.07.2022
§ 67 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen polyalumiinikloridin siirtopumppujen uusinta, 02.08.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 68 Vesihuoltovaraston siirto työntekijöineen Porin Vedelle, 04.08.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.