Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 4 Vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamishanke, Turvallisuuspolitiikat, Porin Veden konsultti, 01.02.2024
§ 5 Vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamishanke, Kyberriskien arviointi ja hallinta, IT- ja OT-arkkitehtuurisuunnitelma ja omaisuudenhallinta, Porin Veden konsultti, 05.02.2024

Laitospäällikkö
§ 3 Luotsinmäen keskuspuhdistamon yhden dispersiovesisäiliön uusiminen, 13.02.2024

Verkostopäällikkö
§ 1 Porin Veden pumppaamoiden 4G-modeemihankinta 2024, 26.01.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.