Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Jakonen ja Katri Pohjankivi, (varalla Maria Rautanen).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 9.3.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Pohjankivi ja Maria Rautanen, varalla Mikko Kivinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.