Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 24.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan Palveluseteli sotaleskille ja veteraanien leskille -aloite Porin kaupungin perusturvalautakunnalle

PRIDno-2022-3321

Perustelut

Käydään läpi Palveluseteli sotaleskille ja veteraanien leskille -aloite. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri pitivät asiasta palaverin perusturvajohtaja Sanna Mustajoen kanssa 23.5.2022. Kyseinen aloite toimitettiin samana päivänä perusturvajohtajalle ja asian valmistelu siirtyi Porin perusturvalle. Perusturvalautakunnalle asia tulee käsiteltäväksi syyskaudella 2022.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Todettiin, että Porin kaupungin perusturvalautakunta päättää asiasta 25.8.2022 pidettävässä kokouksessa. Neuvottelukunnan jäsen Juha Joutsenlahti kertoi asian käsittelystä ja etenemisestä perusturvalautakunnan päätöksentekoon ja toimintaan liittyen. Joutsenlahti toimii neuvottelukunnassa Porin perusturvalautakunnan edustajana.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.