Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 24.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tiedoksi merkittävät sekä kokouksessa esille otettavat asiat

Perustelut

  • Kaatuneitten muistopäivän tilaisuus Keski-Porin kirkon sankariristillä 15.5.2022. Tilaisuudessa Porin kaupungin seppeleen, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan nimeämänä, laskivat neuvottelukunnan jäsenet Juha Joutsenlahti ja Niko Viinamäki. Veteraanijärjestöjen seppeleen laskivat neuvottelukunnan jäsenet Raimo Junttila ja Seppo Korkeamäki. Puheen tilaisuudessa piti Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n hallituksen puheenjohtaja Henna Mäntylä. Loppurukouksen luki kirkkoherra Heimo Hietanen. Tilaisuuden musiikista vastasi Porin Nuorisosoittokunta ja kunniavartion sankariristille asetti Porin Reserviupseerikerho. Partiolaiset kukittivat jokaisen sankarivainajan lepopaikan Keski-Porin, Reposaaren, Ahlaisten, Lattomeren, Noormarkun, Lassilan ja Lavian hautausmailla.
  • Porin kaupungin vuoden 2023 toiminta-avustusten hakeminen. Ensi vuoden toiminta-avustukset tulevat haettavaksi loka-marraskuussa 2022. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta hakee toiminta-avustusta elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, joka hyväksyy vuoden 2023 hakuohjeet alkusyksyllä. Hakemuksen tekeminen neuvottelukuntaan kuuluvien yhdistysten kanssa aloitetaan sitten, kun hakuohjeet on julkaistu.


Muut kokouksessa esille otetut asiat

  • Tammenlehvän Satakunnan Perinneyhdistys ry:n esittely neuvottelukunnalle. Keväällä 2022 perustetun yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Huhtanen esittelee yhdistyksen toimintaa neuvottelukunnalle seuraavassa kokouksessa.

  • Lounais-Suomen aluehallintoviraston kysely kansallisen veteraanipäivän aluekohtaisista järjestelyistä 2022. Elokuussa 22.8.2022 lähetetty kysely on osoitettu Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnille. Porin kaupungin vastaus kyselyyn annetaan rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimesta 9.9.2022 mennessä. Neuvottelukunta valtuutti sihteerin vastaamaan kyselyyn sekä toimittamaan sen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle määräaikaan mennessä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.