Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 28.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Tarkastetaan ja hyväksytään rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 24.8.2022.

Ehdotus

Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.