Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 28.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan neuvottelukunnan kokoonpano ja kokouksen läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Päätettiin siirtyä tämän asian käsittelyn jälkeen esityslistan asiakohtaan § 31.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.