Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 28.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Porin kaupungin perusturvalautakunnan päätös Palveluseteli sotaleskille ja veteraanien leskille -aloitteeseen sekä täsmennys leskistatukseen

PRIDno-2022-4666

Perustelut

Käydään läpi Porin perusturvalautakunnan päätös neuvottelukunnan tekemään leskien palveluseteli -aloitteeseen (25.8.2022 § 116) sekä tehdään tilannekatsaus asian etenemiseen. Todetaan aloitteen leskistatukseen 29.8.2022 tehty täsmennys koskien edesmenneen sotainvalidin puolisoa.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Todettiin, että Porin perusturvalautakunta käsittelee palvelusetelin käytäntöönpanoon liittyvät asiat 20.10.2022 pidettävässä kokouksessa. Perusturvan viestintä tulee tämän jälkeen tiedottamaan palvelusetelistä koskien muun muassa palvelun haku- ja käyttöaikoja.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.