Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 28.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tiedoksi merkittävät sekä kokouksessa esille otettavat asiat

Perustelut

  • Lounais-Suomen aluehallintoviraston kysely kansallisen veteraanipäivän aluekohtaisista järjestelyistä 2022. Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnille osoitettu kysely tuli Porin kaupungille 22.8.2002. Porin kaupungin vastaus kyselyyn annettiin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimesta 2.9.2022. Asian hoitamisesta vastasi sihteeri neuvottelukunnan valtuuttamana. Kyselyyn raportoidut asiat käydään läpi neuvottelukunnan kokouksessa.
  • Porin kaupungin vuoden 2023 toiminta-avustusten hakeminen. Porin kaupungin elinvoima- ympäristölautakunta päättää ensi vuoden toiminta-avustusten hakuohjeista lokakuussa. Vuoden 2023 toiminta-avustukset tulevat haettavaksi loka-marraskuussa 2022. Yhteisen hakemuksen tekeminen rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan kuuluvien yhdistysten kanssa aloitetaan välittömästi, kun hakuohjeet on julkaistu.


Muut kokouksessa esille otetut asiat

  • Neuvottelukunnan edesmenneen jäsenen muiston kunnioittaminen. Puheenjohtaja Ilona Wessman otti esille Porin kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan entisen jäsenen ja kansanedustajan Väinö Vilponiemen poismenon 10.9.2022. Sovittiin, että Porin kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta kunnioittaa Väinö Vilponiemen muistoa kukkalaitetervehdyksellä ja neuvottelukunnasta lauantaina 8.10. pidettävään siunaustilaisuuteen osallistuvat puheenjohtaja Ilona Wessman ja varajäsen Kosti Rasinperä.
  • Sodissa kaatuneitten haudoilla pidettävien juhlatapahtumien järjestelytoimikunta. Sovittiin, että sihteeri lähettää neuvottelukunnalle sähköpostilla kokouksen esityslistan pykälässä 31 esille otetun kaupungin sankarihautatyöryhmän kokoonpanotiedot ja toimintakuvauksen.  

  • Porin turvallisuuden ja varautumisen koordinointiryhmä. Neuvottelukunnan jäsen Juha Joutsenlahti kertoi, että Porin turvallisuuden ja varautumisen koordinointiryhmä jatkaa toimintaansa paikallisella tasolla, vaikka osa työryhmässä edustettuina olevista toimijoista siirtyy ensi vuoden alussa Satakunnan hyvinvointialueelle.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.