Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 4.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Leskien lukumäärät rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan kuuluvissa yhdistyksissä sekä heidän yhdistyksiltä saamansa palvelut ja avustukset

PRIDno-2022-1909

Perustelut

Käydään läpi yhdistysten toimittamat tiedot koskien yhdistysten jäseninä olevien sotaleskien ja veteraanien leskien lukumääriä sekä heidän yhdistyksiltä saamiensa palveluiden ja avustusten euromääräisiä summia.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi yhdistysten toimittamat tiedot ja päätetään mahdollisen vetoomuksen tekemisestä Porin kaupungin perusturvalautakunnalle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta tekee, puheenjohtajan johdolla ja toimesta, Porin kaupungin perusturvalautakunnalle Palveluseteli sotaleskille ja veteraanien leskille -aloitteen.

Kokouskäsittely

Käytiin läpi yhdistysten toimittamat tiedot ja keskusteltiin yhdistysten leskille antamista tai tuottamista palveluista. Todettiin, että muun muassa tasapuolisuuden ja juridisten perusteiden kannalta kaupungin hakemuksesta myöntämä palveluseteli olisi paras tapa tukea leskiä taloudellisesti. Sovittiin, että perusturvalautakunnalle tehdään aloite, jossa sotaleskille sekä sotaveteraanien leskille ehdotetaan taloudellisena tukena palveluseteleitä hakemuksesta myönnettäväksi. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Ilona Wessman valtuutettiin valmistelemaan asia ja saattamaan se perusturvalautakunnan käsittelyyn.